Názor: Jitka Vysekalová: Proč homosexuální manželství ano

Naše vnímání je nejen v této otázce ovlivněno tradicemi vlastní rodiny i společnosti, ve které žijeme. Bezesporu také tím, že problém práv a soužití stejnopohlavních párů má více rozměrů: otázku společenských norem, a kromě sexu, který je často akcentován, jde o emoční, mentální a sociální identitu, která ovlivňuje naše chování, vycházející z celku osobnosti.

Ani v obecném vnímání manželství jako spojení dvou lidí, kteří se mají rádi a chtějí spolu žít, ani v právním hledisku jako svazku dvou osob, ze kterého plynou jistá práva a povinnosti nenajdeme aspekty bránící homosexuálním párům požadovat uzavření takového svazku. Ani pokud se díváme na manželství jako ekonomický subjekt, poskytující materiální výhody (společné jmění, vdovský důchod), nenajdeme žádný argument proti.

Další diskutovanou otázkou je případný vliv adopcí těchto párů na děti. Naprostá většina renomovaných studií ukazuje, že pro děti je důležité, zda rodina je stabilní a nezáleží na tom, zda je heterosexuální či homosexuální. Sexuální orientace nemá vliv na schopnost být dobrým rodičem. Zásadní pro děti je, aby měly milující rodiče, kteří se jim věnují a dokáží řešit jejich problémy. Renomované světové asociace psychologů se v tomto ohledu shodují a vydávají jasná souhlasná stanoviska.

Takže, kromě neodůvodněných rigidních postojů, trvajících na „svazku muže a ženy“ (který se v padesáti procentech případů rozpadá), nevidím žádný důvod proč bránit svazkům homosexuálních párů.

Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.