Manželství pro všechny

Láska je láska - ať už jsme kdokoliv a kdekoliv.

 


 

Česká republika, bohužel, neumožňuje sňatky stejnopohlavních párů a jako jediné legální stvrzení takového vztahu umožňuje uzavřít tzv. “registrované partnerství”. Takové partnerství ale není totéž jako manželství - registrovaní partneři nemohou společně adoptovat dítě, nevzniká jim společné jmění a nemají například nárok na různé dávky či vdovecké důchody.

Česká společnost je ale ke stejnopohlavním sňatkům nakloněna - téměř 70% čechů podporuje manželství pro všechny a téměř 60% čechů by umožnilo stejnopohlavním párům adoptovat děti z ústavu. Proč ale politici stále váhají?

V poslanecké sněmovně leží od roku 2018 jednoduchý návrh na změnu občanského zákoníku, který umožní pohlížet na manželství jako na sňatek “dvou lidí” a nikoliv jen “muže a ženy”.  I tento decentní a diplomatický návrh však nachází své odpůrce.

 


 

 Jaký je rozdíl mezi registrovaným partnerstvím a manžesltvím?

 

Adopce a péče o děti

  • Registrovaní partneři nemohou společně osvojit dítě z ústavu a nemohou být ani společnými pěstouny. Stejně tak nelze přisvojit dítě registrovaného partnera.
  • V případě dítěte např. z předchozího vztahu, nemá druhý partner ani dítě samotné navzájem téměř žádné nároky a práva.
 

Společné jmění

  • Registrovaným partnerům nevzniká společné jmění a neexiustuje úprava vypořádání majetku při rozpadu vztahu.
  • Partneři nemají nárok na vdovecký důchod a nepřechází na ně, v případě úmrtí partnera, nárok na žádné dávky atp.
 

Nemocnice a zdravotní stav

  • Registrovaní partneři mají vzájemně nárok na zdravotní informace, ale nemají nárok na zdravotní informace o dítěti partnera.
  • Kritická situace nastává při ohrožení života dítěte a nepřítomnosti biologického rodiče.
     
 

Uzavírání sňatku

  • Narozdíl od manželství je možné registrované partnerství uzavřít pouze na 14 konkrétních úřadech v ČR, přičemž se uzavírá bez svědků a pouze před matrikářem.
  • Partneři nemají možnost při podpisu partnerství převzít příjmení druhého partnera a nevznikají zákonem uznáváné rodinné vztahy (např. švagr)
 

  


Co může manželství pro všechny změnit?

Manželství pro všechny není jen o kusu papíru - jde o mnohem více.

Schválení stejnopohlavních sňatků má potenciál změnit společnost k lepšímu, pomoci širší veřejnosti k lepšímu pochopení problematiky a také k zažehnání mýtů a stigmat, které často kolem stejnopohlavních sňatků kolují. V zemích, kde bylo manželství pro všechny schváleno (např. Dánsko či Švédsko), byl také prokázán výrazný pokles počtu sebevražd v LGBTQ+ komunitě, která je tradičně k sebevraždám mnohem náchylnější.

Jedno rozhodnutí může pomoci zachránit životy, zatímco nikomu jinému neublíží.

Důvodů ale existuje mnohem více – organizace Jsme Fér na svých webových stránkách zmiňuje 5 důvodů proč „manželství pro všechny“ přijmout: ať už jde o stabilitu pro děti stejnopohlavních párů, zkvalitnění života samotných párů, či také nemalý přínos pro státní kasu. Více se dočtete ZDE.


Jsme připraveni?

Průzkum agentury MEDIAN z roku 2018 napovídá, že přes dvě třetiny Čechů a Češek podporuje manželství pro všechny a ještě více z nich podporuje adopci partnera či partnerky ve stejnopohlavním vztahu. Po zrovnoprávnění hlasitě volají samozřejmě i samotní členové LGBT+ komunity – průzkum bývalé ombudsmanky Anny Šabatové zjistil, že pro zpřístupnění manželství stejnopohlavním párům je až 98 % dotazovaných LGBT+ lidí, zatímco 96 % respondentů rovněž vyjádřilo přesvědčení, že zpřístupnění manželství a adopcí i párům stejného pohlaví by vedlo k výraznému zlepšení života a postavení LGBT+ lidí. 

Vše napovídá tomu, že jako národ jsme připraveni přijmout manželství pro všechny.

 


 

PODPOŘTE MANŽELSTVÍ PRO VŠECHNY

Oslovte své lokální politiky, kontaktujte poslance nebo podepište petici.
Více informací o tom, jak pomoci, zjistíte na webu organizace Jsme Fér:

 

Podpořit manželství pro všechny ►