Změna pohlaví

Změna pohlaví představuje v českém společenském i právním prostředí mnohovrstevnatý pojem. Zahrnuje jednak tzv. chirurgickou změnu pohlaví, tj. souhrn chirurgických zákroků, jež vedou ke sladění primárních a sekundárních pohlavních znaků člověka s jím prožívaným pohlavím. Změna pohlaví však zahrnuje i tzv. úřední (administrativní) změnu pohlaví, tj. uvedení údajů dostupných o osobě a úředních dokladů do souladu s tím, jaké pohlaví osoba prožívá. Chirurgická změna pohlaví může a nemusí být podmínkou té úřední, záleží především na konkrétní právní úpravě.