Transvestita versus travestita

Transvestita a travestita jsou podobné pojmy, které se často zaměňují, avšak jsou velmi rozdílné. 

Transvestita je muž převlékající se za ženy. Jednoduše řečeno, transvestita je člověk se sexuální anomálií, která se projevuje nutkáním převlékat se do oblečení opačného pohlaví. Transvestitismus můžeme chápat jako sexuální deviaci a částečnou poruchu pohlavní identity, která se vyskytuje v podstatě pouze u mužů.

Transvestita je tedy jedinec, který dosahuje sexuálního vzrušení či psychického uspokojení tím, že se převléká do ženských šatů. Kromě převlékání se za opačné pohlaví se transvestitismus projevuje také přijímáním role opačného pohlaví. Transvestita je však se svým skutečným pohlavím spokojený, cítí se být mužem a je tedy zachována jeho příslušnost k biologickému pohlaví. Zůstává pouze u převlékání a občasné stylizace do ženské role, neusiluje o změnu pohlaví – na rozdíl od transsexuála.

Transvestita neznamená homosexuál. Označení transvestita může pro mnoho lidí znamenat, že jde o homosexuála. Ve skutečnosti to tak není, transvestitismus není závislý na sexuální orientaci. Samozřejmě, transvestita může být homosexuální či bisexuální, často však je orientace těchto mužů heterosexuální. Může dokonce docházet k tomu, že transvestita má partnerku a děti, a přitom se převléká za ženu, o čemž jeho okolí většinou ani nemá tušení.

Ačkoliv je však převážná většina transvestitů heterosexuální, sexuální styk s ženou jim často nepřináší skutečné uspokojení. Toho dosahují pouze pokud se převléknou do ženských šatů. U mužů, kteří žijí v partnerství se ženou se tato potřeba může projevit třeba v souvislostí s partnerskou krizí a při sexuálním nesouladu. Převlékáním se do šatů opačného pohlaví tak transvestita naplňuje své sexuální potřeby. Mnoho transvestitů má za sebou také nějakou homosexuální zkušenost, často i opakovanou.

Za ženu se převléká také travestita. Transvestitismus se někdy označuje také termínem crossdressing, který můžeme chápat jako potřebu převlékat se za opačné pohlaví, a to z různých pohnutek. Toto spojení není přesné, protože transvestita se za ženu převléká výhradně z důvodů sexuálního uspokojení.

Pod označení crossdressing také spadá označení travestita, tedy muž, který někdy bývá mylně chápán jako transvestita. Pro oba je typické převlékání se za opačné pohlaví, avšak travestitu k tomu nevedou sexuální pohnutky. I když jsou travestité často homosexuálové, neprožívají při převlékání za ženy sexuální vzrušení. Mohou být ale také bisexuálně či heterosexuálně orientováni. V naprosté většině případů se nejedná o transvestity, i když to není vyloučeno.