Stigmatizace

Hodnocení či posuzování některých rysů či vlastností člověka jako méně žádoucích či nepřijatelných. Na základě těchto rysů, jež představují stigma, dochází k sociálnímu vyloučení jednotlivce. Stigmatizované osoby jsou rovněž na základě konkrétních rysů či vlastností ostatními vnímány jako méně hodnotné.