Promiskuita

Promiskuita (z lat. promiscuus = promíchaný) doslova promíšení, střídání, ale většinou se tímto pojmem rozumí typ sexuálního chování charakterizovaný častým, náhodným, nezávazným střídáním sexuálních partnerů. Někdy může být projevem hypersexuality, jindy výrazem pocitů frustrace a méněcennosti, provází občas i některé duševní choroby. Na výskytu promiskuity v populaci i na jejím hodnocení se podílejí též etnické, kulturní a další společenské vlivy. Promiskuita je spojena se zvýšeným rizikem AIDS i klasických pohlavních nemocí.