Polyamorie

Polyamorie by se dala přeložit jako mnoholáska (z řeckého poly tedy mnoho, a latinského amor neboli láska). Je to životní styl, při kterém lidé žijí v několika milostných vztazích, a to zcela otevřeně, s vědomím a souhlasem všech zúčastněných. Jeden muž nebo žena tak může mít třeba i několik partnerek nebo partnerů. 

Jedná se o druh nemonogamního soužití, založený na toleranci a akceptaci dalších vztahů. Stoupenci polyamorie zastávají názor, že je možné společně žít za vzájemného souhlasu všech zúčastněných, nejde pak o nevěru nebo podvádění. Může jít jen o randění, ale i o skutečné soužití, kdy více milostných partnerů sdílí  jednu domácnost.