Pohlaví

V pravém významu vyjadřuje to, zda je člověk biologicky ženou či mužem – jaký nese typ pohlavních orgánů, sekundární pohlavní znaky atd. Jedná se tedy o překlad anglického „sex“. V České republice se však (včetně účinné právní úpravy) často používá pojmů pohlaví a gender či genderová identita.