Parafilie

Jako parafílie (v minulosti byly tyto stavy nazývány též sexuální deviace, perverze, aberace, sexuální varianty a pod.) se označují stavy kvalitativně změněné sexuální motivace lidí.

Ve struktuře sexuální motivace rozlišujeme tři oblasti, které mohou být takto změněny:

  • sexuální identifikaci, včetně příslušné sexuální role;
  • sexuální orientaci, tedy erotickou preferenci ke vztahu k sexuálnímu objektu;
  • sexuální chování, emoce a reakce.

Tyto oblasti se projevují jak ve sféře behaviorální, tak ve sféře kognitivní a psychofyziologické. Podle toho, které ze zmíněných oblastí se zejména týkají, rozdělujeme sexuální deviace na:

  • deviace sexuální identifikace (např. transsexualismus),
  • deviace sexuální orientace (např. pedofilie, fetišismus),
  • deviace sexuálního chování, zvané též deviace v aktivitě (např. exhibicionismus, sadismus, masochismus),
  • deviace kombinované (např. pedofilní sadismus, sadomasochismus a pod.).