Pansexualita

Jedná se o možnost přitažlivosti ke všem osobám bez ohledu na jejich pohlaví či genderové vyjádření. Tato přitažlivost může být sexuální, citová či romantická. Tento typ orientace se zaměřuje na osobnost konkrétního člověka, nikoli na jeho tělo. Pansexualitu nelze však zaměňovat za bisexualitu, která zahrnuje přitažlivost k ženám i mužům, neboť pansexuál nebere v potaz ani biologické pohlaví, ani genderovou identitu osobnosti a zaměřuje se, zjednodušeně řečeno, čistě na "jeho srdce".

V současnosti jsou v rámci LGBTQIA+ komunity s pansexualitou spojovány dva významné dny: 24. květen Den povědomí o pansexualitě a panromantice a jejího zviditelnění, 8. prosinec Den pansexuální hrdosti.