Osvojení (adopce)

Jedná se o formu náhradní rodinné péče, jejímž cílem je založit takový vztah mezi osvojitelem a osvojencem, jako je přirozený vztah mezi biologickými rodiči a dětmi.