Obtěžování

Jedná se o jednu z forem diskriminace ve smyslu antidiskriminačního zákona. Obecně je obtěžování takové chování, které je motivováno některým z diskriminačních důvodů, jednotlivec je vnímá jako nedůstojné a je způsobilé objektivně vytvořit určité prostředí, které je ponižující, pokořující či urážlivé.