Nebinární

Nebinární (angl. non-binary nebo genderqueer) je osoba, která se necítí ani jako žena, ani jako muž. Může se cítit a identifikovat, že má dvě nebo tři pohlaví (bigender nebo trigender) nebo nemá žádné pohlaví (agender, nongendered, genderless, genderfree nebo neutrois) nebo se pohybuje mezi různými pohlavími a identita se mění (genderfluid). Existují i takové osoby, které se identifikují jako třetí pohlaví (third gender), takže na označení svého rodu nepoužívají žádný z výše zmíněných pojmů.

Pojem "nebinární" může spadat pod transgender kategorii, neboť mnoho nebinárních osob se identifikuje jiným pohlavím, než s jakým se narodili. Obdoba tohoto slova je i "genderqueer". Tak jako transrodoví lidé mohou mít různou sexuální orientaci, tak i nebinárni lidé mohou být např. heterosexuály či pansexuály. Od počátku 21. století se tento pojem více a více popularizoval díky celebritám, které přiznaly svou nebinárnost. Nebinárni lidé se však stále potýkají s diskriminací a odmítnutím společnosti. Často se takoví lidé označují za osoby toužící po pozornosti (attention-seekers) nebo jsou obviňovány z toho, že jejich nebinárnost je pouze trendem a že to s ní nemyslí vážně.

Problémem často bývá i nesprávně oslovování. Mnoho nebinárnych osob se rovněž bojí diskriminace u lékaře či v práci a v americkém průzkumu 43% respondentů uvedlo, že se pokusili o sebevraždu. Proto je třeba být vůči nim hlavně tolerantní, neptat se na věci, které by jim mohly být nepříjemné a oslovovat jejich záměnami, jaké si sami zvolí.