Manželství

Ve smyslu českého zákona se jedná o právní svazek dvou osob různého pohlaví. Zákon předpokládá trvalost tohoto svazku a zaměření na výchovu dětí. Právní řády některých jiných států pod pojmem manželství rozumějí právní svazek dvou osob bez ohledu na pohlaví.