Lesba

Lesba je žena s homosexuální orientací, kterou citově a sexuálně přitahují osoby stejného pohlaví, tedy jiné ženy. Označení lesba je odvozeno z řeckého ostrova Lesbos, což souvisí se starověkou řeckou básnířkou Sapfó, která na ostrově žila v 6. stol. př. n. l. a v některých svých básních opěvuje ženské tělo a lásku mezi ženami. 

V češtině se vyskytuje i varianta „lesbička“. Mnoho lidí (a zejména samotných leseb) má však s tímto označením problém. Vidí v něm nevhodnou zdrobnělinu odrážející sexualizaci leseb v pornografii ze strany heterosexuálních mužů. Stejně jako gayům už veřejně neříkáme buzeranti, romům cikáni a černochům tím slovem na N, tak bychom neměli ani lesbám říkat lesbičky.