Intersexualita

Intersexuál je člověk, jehož vnitřní nebo vnější pohlavní orgány jsou odlišné od typicky mužských či ženských. Tento jedinec může mít navenek pohlavní orgány jednoho pohlaví, avšak jeho vnitřní orgány mohou být pohlaví opačného. Jedná se tedy o jedince s biologickou kombinací mužských a ženských pohlavních orgánů.

Člověk se intersexuálem stává již při narození, ale nemusí to být jasné hned od narození v případech, kdy je něco uvnitř těla jinak s vnitřními pohlavními orgány a projeví se to až časem.

V minulosti slovo "intersexuál" neexistovalo, prosadilo se až v 40. letech 20. století, kdy nahradilo slovo "hermafrodit", které dnes používáme pouze v souvislosti se zvířaty či rostlinami. V antickém Řecku se intersexuálové jako "hermafroditi" popisují i v mytologii. V jiných vyspělých civilizacích byly samostatnou kategorií společnosti a práva se jim přisuzovala podle toho, kterému z pohlaví - mužskému nebo ženskému - se daná osoba více podobala. Později se zejména v rámci medicíny velmi pokročilo a dnes už si umí intersexuální osoba zvolit, jakým pohlavím chce skutečně být a podstoupit operaci na změnu či úpravu pohlavních orgánů.

Rozlišujeme 4 druhy intersexuálů:

  • XX, 46 intersexuál: původní označení bylo "ženský pseudohermafrodit". Tito intersexuální mají v buňkách soubor chromozomů XX, geneticky jsou tedy ženami. Povětšinou mají vyvinuté vaječníky a dělohu, genitálie jsou však nejednoznačné nebo mužské.
  • XY, 46 intersexuál: původní označení bylo "mužský pseudohermafrodit" a tento typ intersexuální je vlastně přesným opakem XX, 46 intersexuální - geneticky jsou muži, ale vnější pohlavní orgány jsou ženské nebo nejednoznačné.
  • Ovotestikulární intersexuál: v minulosti označován jako "pravý hermafrodit" a je to druh intersexuála, který má nejednotné pohlavní žlázy. Vnější pohlavní orgány může mít typicky ženské, mužské nebo i nejednoznačné, ale vnitřní pohlavní orgány se od nich liší - často jde o kombinaci jednoho varlete a jednoho vaječníku nebo je vytvořen tzv. ovotestis (kombinace varlete a vaječníku)
  • Komplexní intersexuál: tento typ se označuje také jako "chromozonálny". Tito intersexuální buď mají o jeden chromozom navíc (xxy) nebo o jeden méně (X0). Jsou jedineční i v tom, že mezi jejich vnitřními a vnějšími pohlavními orgány není žádný rozpor. Nevyváženost chromozomů však ovlivňuje hladinu hormonů a pohlavní vývin jedince. Ojedinělé jsou případy, kdy má komplexní intersexuál různé chromozomy v jednotlivých buňkách v těle.

Někteří intersexuálové se rozhodnou ponechat své tělo a nepodstupovat operaci, takže nejsou ani muži, ani ženami a v tomto případě se klasifikovány jako "třetí pohlaví", tzv. neurčité. V minulosti se intersexuálové setkávali, podobně jako homosexuálové, bisexuálové či transrodoví lidé, s předsudky a diskriminací. V řadě zemí to i dnes mají těžší než "normální" občané, protože mnoho států nemá dostatečnou právní úpravu. Lidé si je navíc pletou s transgender lidmi. Největší extrémy diskriminace najdeme v Africe či Asii, konkrétně v Ugandě, Kenya, jižní Asii nebo Číně. Zejména v Africe je matka, která porodí intersexuální dítě, často považována za prokletou či čarodějnici. Tyto děti jsou mnohdy buď opouštěny, nebo i usmrceny. Naštěstí už jsou však intersexuálové, zejména ve vyspělých zemích, plně respektování. Intersexuálové mají i vlastní den (intersex Awarness Day), který připadá na 26. října.