Homosexualita

Homosexuální jedinci jsou eroticky, romanticky a pocitově přitahováni osobami stejného pohlaví. Homosexuální orientace se vyskytuje u mužů i u žen. Vedle sexuálního chování je spjata také s pocity a identitou. 

Podle dlouhodobého konsenzu behaviorálních a sociálních věd i zdravotnických profesí a profesí týkajících se duševního zdraví je homosexualita sama o sobě normální variantou lidské sexuální orientace. Americký psycholog Alfréd Kinsey koncem čtyřicátých let dvacátého století konstatoval homosexuální orientaci asi u 4 % vyšetřených mužů. Takto vysoký výskyt nebyl od té doby v obecné populaci spolehlivě doložen. Nicméně ona čtyři procenta v povědomí veřejnosti hodně zdomácněla. S uvedeným výskytem jsou homosexuálně orientovaní lidé nejpočetnější sexuální minoritou v populaci vůbec.

Je třeba rozlišovat mezi homosexuálním chováním a homosexualitou jako niternou sexuální orientací. Ne každé homosexuální chování je motivováno odlišnou sexuální orientací. Platí to například o náhradních homosexuálních stycích vězňů. Rovněž homosexuální prostituci často provozují muži a ženy, kteří sami jsou orientováni heterosexuálně, stejně jako ne každý homosexuálně orientovaný jedinec se také homosexuálně chová.