Heteronormativita

Označuje názor, přesvědčení či budí dojem, že heterosexuální orientace je jediná správná, tedy jakási norma. Všechny ostatní sexuální orientace považuje za nesprávné, odlišné od této normy či nějakým způsobem podřadné. Rovněž klasické manželství muže a ženy pokládá za jediný správný model rodiny. Rovněž nepřipouští genderovou identitu, ke které se může přihlásit člověk, který se narodí s pohlavními orgány, které neodpovídají jeho genderovému cítění.

Heteronormativní přístup stojí za vznikem homofobie, neboť prosazování heteronormativních principů ve společnosti vede k potlačování lidských práv a diskriminaci. Takto prosazovaná společenská atmosféra může u osob, které se od této normy odlišují, způsobit závažné psychické problémy, zejména v době jejich sexuálního a genderového sebepoznávání.