Bisexualita

Jako bisexualita je označován stav, kdy jedinec nedovede přesně říci, které ze dvou pohlaví eroticky preferuje, jedná se tedy o emoční a sexuální přitažlivost k mužům i ženám. V dnešní době je považována za svébytnou sexuální orientaci. Takových skutečně bisexuálních jedinců je však mezi muži i ženami extrémně málo.

Homosexuálně orientovaní lidé mají někdy tendenci, hovořit o sobě jako o bisexuálech, aby existenci své homosexuální orientace učinili sociálně přijatelnější tam, kde se veřejné mínění proti homosexuálním lidem staví ne příliš pozitivně.