Asexualita

Absence sexuální touhy. Sexuální orientace, která spočivá v téměř žádné nebo zcela žádné sexuální potřebě či přitažlivosti. Osobu, která je asexuální, sexuálně nepřitahují muži ani ženy, avšak má jako každý citové potřeby a je schopna vytvářet běžné intimní mezilidské vztahy. Asexuála však nelze jednoduše definovat jako člověka, který nikdy nebude mít citový vztah, sex nebo nebude masturbovat. Toto označení pochází z původního označení "monosexuál", které označovalo osoby, které pouze masturbují. Dříve byla asexualita, podobně jako další menšinové sexuální orientace, označována za duševní poruchu. Tento dojem je však dnes již vyvrácen a asexualita je pokládána za sexuální orientaci.

Od 70. let minulého století se s asexuální orientací stále více pracuje v odborné literatuře. V roce 2001 byla založena organizace AVEN (Asexual Visibility and Education Network), roku 2009 se členové této organizace poprvé zúčastnili Pride pochodu v americkém San Franciscu, následující rok byla prezentována asexuální vlajka. Symbolem asexuální komunity je černý prsten na prostředníčku pravé ruky.