Aromantika

Tento termín označuje lidi - aromantiky - kteří necítí žádnou, nebo jen velmi malou potřebu romatických vztahů. Takový člověk může rovněž cítit romatickou přitažlivost pouze nepravidelně, zřídka, nebo jen za určitých okolností. Aromantici mohou rovněž cítit až odpor k romantické přitažlivosti, nebo ji nejsou schopni odlišit od jiných druhů přitažlivosti.

Zatímco intenzivní romantický pocit je označován anglickým slovem "crush", pro aromantiky slouží pojem "squish" - protiklad, který vyjadřuje intenzivní touhu nikoli po romantickém, ale po platonickém vztahu. Osoba, která je schopna vnímat a prožívat romantickou rovinu až po delší době trvání citového vztahu s konkrétním protějškem, je nazývána demiromantik.